Hosetsu

Share this video:
Hosetsu
Kukishinden ryu
1:13
150
Kukishinden Ryu

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Do Jime
18
0
O Soto Gari
1:8
73
0