Kubi wa

Share this video:
Kubi wa
Kukishinden ryu
0:52
100
Kukishinden ryu

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Osoto gaeshi
1:35
9
0