Nami juji jime

Share this video:
Nami juji jime
Estrangulamentos
0:8
60
Tori: Wagner Souza, 5° Dan Uke: Pedro Menezes http://judovideo.net/nami-juji-jime http://AcademiaPauloMenezes.com.br

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Hosetsu
1:13
8
0