Uchimata sukashi

Share this video:
Uchimata sukashi
Projeções
1:40
510
Uchimata sukashi from Doba Yoshihisa sensei 7dan. Moscow, Russia, june 2007. Judo club Pechatniki.

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments