Ura gyaku

Share this video:
Ura gyaku
Torções e luxações
0:36
2820
Kukishinden Ryu

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: